Privacyverklaring

Sterk! verwerkt met de grootst mogelijke zorg de persoonsgegevens van haar klanten, groot en klein. Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Klantenadministratie: via o.a. naam, adres en contactgegevens;
  • Financiële administratie: voor de facturatie;
  • Onderwijskundige administratie: t.b.v. de deskundige begeleiding van onze klanten;
  • Communicatie: t.b.v. informatievoorziening naar / tussen onze klanten of naar ons publiek.

Sterk! deelt geen persoonsgegevens met derden anders dan voor hierboven genoemde doeleinden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor haar doeleinden en hierbij worden wettelijke bewaartermijnen gehanteerd, bijvoorbeeld zeven jaar voor financiële transacties.

Onze klanten hebben het recht tot inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens, deze laatste voor zover niet strijdig met een van de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact op met info@sterkbegeleiden.nl. Om er zeker van te zijn dat je bent wie je zegt dat je bent, verzoeken we je om bij je aanvraag een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen waarop je eventueel je ID-/paspoortnummer en burgerservicenummer zwart kunt maken.

Wij vragen onze klanten (16 jaar en ouder) of de ouder/voogd van onze jeugdige klanten (tot 16 jaar) om toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken. Klanten kunnen hun toestemming intrekken om persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden anders dan hierboven vermeld. Een ouder/voogd kan dit doen namens jeugdige klanten tot 16 jaar. Neem hiervoor contact op met info@sterkbegeleiden.nl.

Sterk! spant zich tot het uiterste in om de persoonsgegevens te beschermen via technische en organisatorische maatregelen.

Onze website maakt gebruik van analytische cookies voor het meten van websitebezoek. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Sterk! beseft dat dit ingewikkelde materie is en staat open voor vragen of voor suggesties tot verbetering. Neem hiervoor contact op met info@sterkbegeleiden.nl.

Download privacyverklaring (PDF)