Sterke groep

Sterke groepGoed inspelen op de groepsprocessen in de klas is belangrijk om een positieve leeromgeving te ontwikkelen. Soms heb je een groep waarbij het groepsproces verstoord is en er een negatieve sfeer in de groep is. Niet alle kinderen voelen zich veilig.

Sterk! gaat samen met jou als leerkracht aan de slag met de groep. Tijdens de intake bespreken we wat de groep nodig heeft en maken we een plan van aanpak op maat voor de groep.

Als het groepsproces goed is, gaan de resultaten ook omhoog.

Tijdens de lessen ‘Sterke! Groep’ spelen wij in op het groepsproces en leren wij de kinderen bij zichzelf te blijven.  De kinderen leren d.m.v. rollenspel te kijken naar zichzelf en de ander. Met als doel dat de kinderen elkaars kwaliteiten leren kennen en die van zichzelf. 
Ze leren niet te reageren op of te veel bezig te zijn met een ander.
De leerlingen leren ook wat zij kunnen doen om de sfeer in de groep te verbeteren.
Met elkaar gaan wij aan de slag om een negatieve groepssfeer om te buigen naar positieve sfeer. Waarin alle kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. 

Prijs op basis van offerte.