Video interactie

Video interactieBeeldbegeleiding is een methode van leerkrachtbegeleiding waarbij video-opnames in de groep worden gemaakt met als doel leraren te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, klassenmanagement als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing.

Er worden slechts korte fragmenten van de opname gebruikt. Hierbij wordt gelet op de wijze waarop de leerkracht lesgeeft en de interactie tussen de leerkracht en de kinderen.

Een traject bestaat uit een intakegesprek, 3 x opname en nabespreking. Het laatste nagesprek is tevens het evaluatiemoment.

Kosten voor 1 traject: 1.950 euro