Sterk! in je schoenen

Sociale Vaardigheidstraining

Is jouw kind stevig genoeg om zich in groepen en nieuwe situaties te handhaven? Heeft je kind ook moeite om voor zichzelf op te komen? Maakt je kind moeilijk contact?

In de training ‘STERK! in je schoenen’ leren wij jouw kind om zich sociaal vaardig te gedragen aan de hand van concrete situaties. Wij ondersteunen je kind om dit op eigen kracht te bereiken.

Na deze training heeft je kind meer zelfvertrouwen en is het in staat om zich in groepen en nieuwe situaties te handhaven. Je kind kan weer stevig zichzelf zijn.

Veel sociale vaardigheidstrainingen kennen een tamelijk standaard opzet, maar wij onderscheiden ons door een écht persoonlijke aanpak met veel aandacht voor elk kind, waardoor je kind zich daadwerkelijk ontwikkelt op sociaal vlak.

Kleine groep

In een kleine groep kan jouw kind oefenen en meteen toepassen wat het leert. Zo doet het positieve ervaringen op. We werken aan de volgende doelen:

  • Meer zelfvertrouwen, stevig staan.
  • Kennis van eigen grenzen en die van anderen.
  • Kan op de juiste manier aangeven wat de grenzen zijn.
  • Op de juiste manier contact maken.
  • Kan omgaan met feedback.
  • Kan op de juiste manier feedback geven.
  • Herkent en benoemt emoties bij zichzelf en bij anderen.

We zijn bevoegd in het geven van verschillende SOVA-trainingen. Het aanbod wordt passend gemaakt op basis van de hulpvragen binnen de groep.

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten (75 minuten per week) en een follow-up na een maand.

Tarief: €240

Informeer wanneer de volgende training start!

Bij onvoldoende deelname behoudt Sterk! zich het recht voor om uiterlijk 2 weken voor de start de training te annuleren.