Ondersteuning voor HB onderwijs in de reguliere basisschool

Plusklas voor Scholen

Veel scholen doen al veel voor de leerlingen die er aan de bovenkant uitsteken. De ene leerkracht lukt het beter om deze leerlingen tegemoet te komen dan de andere… Maar om daar een goede doorgaande lijn in aan te brengen, dat is soms best lastig.
Binnen een reguliere basisschool is het niet altijd mogelijk om onderwijs te organiseren dat tegelijkertijd uitdaging, leren leren en contact met ontwikkelingsgelijken biedt. Sterk kan ondersteuning bieden in het opstellen van een visie t.a.v. onderwijs aan begaafde kinderen, maar ook helpen bij het opstellen van een plan en adviseren in de uitvoering..

Verder kunnen (tegen vergoeding) begeleidingsgesprekken aangevraagd worden om samen een passend en uitdagend leerstofaanbod te bedenken passend bij een kind.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via de mail of telefoon.