Kirsten van Rooijen

Kirsten van Rooijen werkt 12 jaar als intern begeleider en remedial teacher. Ze heeft gewerkt als leerkracht in alle bouwen en is adjunct-directeur geweest.

Kirsten ondersteunt en begeleidt leerkrachten, kinderen en ouders. Ook geeft zij SOVA-trainingen. Vanuit de remedial teaching heeft zij veel ervaring op het verbeteren van werkhouding en taakaanpak.

Zie ook:

LinkedIn  LinkedIn profiel