Plusgroep ‘Samen Sterk!’

Voor wie

Deze plusgroep is bedoeld voor (hoog)begaafde kinderen die andere lessen nodig hebben of willen. Binnen een reguliere basisschool is het niet altijd mogelijk om onderwijs te organiseren dat tegelijkertijd uitdaging, leren leren en contact met ontwikkelingsgelijken biedt.

Wij kunnen in onze plusgroep deze drie facetten ruimschoots aanbieden.

Uitdaging

Door middel van uitdagende spellen en opdrachten worden de kinderen geprikkeld om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Hierbij is het proces belangrijker dan het eindresultaat, waarbij het eindresultaat uiteraard niet uit het oog wordt verloren.

Leren leren

Door samenwerking met kinderen die hun denkniveau kunnen volgen, komen ze er achter dat meerdere oplossingen mogelijk zijn en hoe je daarmee om kunt gaan.
Hierdoor leren ze doorzetten, plannen en structureren en ervaren ze dat fouten maken nodig is om te komen tot leren.

Contact met ontwikkelingsgelijken

Behalve het cognitieve aanbod wordt er ook veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling. Aandachtspunten kunnen zijn: samenwerken, growth mindset, faalangst, omgaan met frustratie of onderpresteren.

 

Meer informatie

In de plusgroep wordt lesgegeven door bevoegde leerkrachten (PABO-diploma) met veel ervaring in het basisonderwijs en het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen.
De lessen van de plusgroep vallen hierdoor onder officiële onderwijsuren, alleen op een andere locatie.

De onderwijsinspectie staat welwillend tegenover externe plusklassen. Er is al een heel aantal soortgelijke initiatieven in Nederland en de inspectie gaat ermee akkoord dat een school een extra aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen realiseert, waarbij gebruik gemaakt wordt van externe instanties. Ook is het toegestaan om die onderwijsactiviteiten buiten de school te laten plaatsvinden.

De school heeft de wettelijke en onderwijsinhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs dat wordt aangeboden. Het is vergelijkbaar met zwemles onder schooltijd of pluslessen op middelbare scholen voor leerlingen uit groep 8. De school moet daarom toestemming verlenen voor het bezoek van de leerling aan Plusgroep “Samen Sterk!”. De ouders dienen vooraf aan de basisschool toestemming te vragen voor deelname van hun kind aan de plusgroep.

 

  • Voor meer informatie over de activiteiten en de lessen in de plusgroep, klik hier.
  • Voor informatie over de aanmelding, klik hier.
  • Voor de folder (pdf), klik hier.