Plusgroep aanmelding door scholen

Voorwaarden voor aanmelding door scholen

Om met de plusgroep mee te kunnen doen zijn twee voorwaarden van belang:

 1. Vanaf groep 4
  Een kind kan deelnemen aan de plusgroep als hij of zij de leerstof van groep 3 doorlopen heeft.
 2. Zorgvraag
  Plusgroep ‘Samen Sterk!’ is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd waarvoor geldt dat er:
  – Op enigerlei wijze een indicatie is dat het kind extra hulp nodig heeft;
  – Tevens behoefte is aan extra uitdaging;
  – Behoefte is aan contact met ontwikkelingsgelijken.

 

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure verloopt in vijf stappen:

 

 1. Aanmelding bij de plusgroep
  De school meldt de leerling aan voor de plusgroep door contact op te nemen met Sterk! via de mail of per telefoon.
  Na een telefonische kennismaking wordt een afspraak voor een intakegesprek gemaakt.
 2. Intakegesprek
  Het intakegesprek vindt op school plaats samen met de ouder(s). Daar onderzoeken we middels een gesprek en een vragenlijst of het kind geschikt is om aan de plusgroep deel te nemen. Het is niet noodzakelijk dat de hoogbegaafdheid is aangetoond via diagnostisch onderzoek, maar het kan wel de hulpvraag verduidelijken.
 3. Beslissing voorlopige plaatsing
  Na een positieve beslissing wordt het kind voorlopig geplaatst.
  Indien er meer voorlopige plaatsingen zijn dan beschikbaar, dan wordt er met een wachtlijst gewerkt. Deze wachtlijst gaat op volgorde van aanmelding.
 4. Toestemming geven
  De school ontvangt na de beslissing tot voorlopige plaatsing een formulier, waarmee de toestemming van de school schriftelijk wordt vastgelegd.
 5. Definitieve plaatsing
  Zodra de toestemming door school is gegeven, is de plaatsing van het kind voor de plusgroep definitief.
  Contact tussen school en plusgroep kan altijd en vrijblijvend telefonisch of per mail. Scholen zijn welkom om een kijkje te komen nemen in de plusgroep om zo zelf ook te zien wat er gedaan wordt en hoe de kinderen hierop reageren.

 

Wanneer is de plusgroep?

Na elke schoolvakantie starten we met een ander project in de plusgroep, tot aan de volgende schoolvakantie. Ideaal zou zijn als een kind bij het begin van een project instroomt, maar ook tijdens een lopend project zorgen wij ervoor dat een kind kan aanhaken en meedoen. Inschrijving is in principe voor de duur van een project, meestal zijn er vijf tot zeven lessen tussen de vakanties.
Aan het einde van elk project wordt gezamenlijk besloten of het kind nog een periode deelneemt aan de plusgroep.

Afmelden is altijd mogelijk, maar het is voor jullie kind wel prettig om het lopende project te kunnen afronden. Bij te weinig aanmeldingen voor een bepaalde periode houden we ons het recht voor om de plusgroep uit te stellen.

 

Kosten

Deelname aan de plusgroep kost 40 euro per kind per les.

 

Meer informatie

 • Voor meer informatie over de activiteiten en de lessen in de plusgroep, klik hier.