Plusgroep voor scholen

Plusgroep uitbesteden?

Plusklas voor ScholenVeel scholen doen al veel voor de leerlingen die er aan de bovenkant uitsteken. De ene leerkracht lukt het beter om deze leerlingen tegemoet te komen dan de andere… Maar om daar een goede doorgaande lijn in aan te brengen, dat is soms best lastig.
Binnen een reguliere basisschool is het niet altijd mogelijk om onderwijs te organiseren dat tegelijkertijd uitdaging, leren leren en contact met ontwikkelingsgelijken biedt.

Ook scholen kunnen leerlingen aanmelden voor onze plusgroep ‘Samen Sterk!’. Deze plusgroep is bedoeld voor (hoog)begaafde kinderen die andere lessen nodig hebben of willen, gebaseerd op deze drie facetten.

Uitdaging

Door middel van uitdagende spellen en opdrachten worden de kinderen geprikkeld om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Hierbij is het proces belangrijker dan het eindresultaat, waarbij het eindresultaat uiteraard niet uit het oog wordt verloren.

Leren leren

Door samenwerking met kinderen, die hun denkniveau kunnen volgen, komen ze er achter dat meerdere oplossingen mogelijk zijn en hoe je daarmee om kunt gaan.
Hierdoor leren ze doorzetten, plannen en structureren en ervaren ze dat fouten maken nodig is om te komen tot leren.

Contact met ontwikkelingsgelijken

Behalve het cognitieve aanbod wordt er ook veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling. Aandachtspunten kunnen zijn: samenwerken, growth mindset, faalangst, omgaan met frustratie, onderpresteren.

Vinger aan de pols

In deze plusgroep wordt lesgegeven door bevoegde leerkrachten (PABO-diploma) met veel ervaring in het basisonderwijs en het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen.
De lessen van de plusgroep vallen hierdoor onder officiële onderwijsuren, alleen op een andere locatie.

Contact tussen school en plusgroep kan altijd en vrijblijvend. Scholen zijn welkom om een kijkje te komen nemen in de plusgroep om zo zelf te zien wat er gedaan wordt en hoe de kinderen hierop reageren.
Verder kunnen (tegen vergoeding) begeleidingsgesprekken aangevraagd worden om samen een passend en uitdagend leerstofaanbod te bedenken passend bij het kind.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via de mail of telefoon.