Nieuw bij Sterk!: Plusgroep Kleuters

Na de meivakantie starten we op donderdagochtend met Plusgroep kleuters Samen Sterk!

Goed onderwijs aan kleuters is de basis van een brede ontwikkeling. Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is het lesaanbod van groep 1 vaak al bekend. Naar school gaan kan dan behoorlijk tegen vallen, juist omdat deze kinderen heel graag willen leren.
Om te kunnen leren is het belangrijk om te werken aan opdrachten, die net een beetje moeilijk zijn.
Er is eerst uitdagend aanbod nodig en dan pas zal het kind zijn talenten tonen.
Binnen een reguliere basisschool is het niet altijd mogelijk om onderwijs te organiseren dat tegelijkertijd uitdaging, leren leren en contact met ontwikkelingsgelijken biedt.

Proces belangrijker dan resultaat

In de plusgroep kleuters “Samen Sterk!” gaan we aan de slag met een uitdagend aanbod.
De kinderen worden geprikkeld om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Hierbij is het proces belangrijker dan het eindresultaat. Door samenwerking met kinderen die hun denkniveau kunnen volgen, komen ze er achter dat meerdere oplossingen mogelijk zijn en hoe je daarmee om kunt gaan.
Hierdoor leren ze doorzetten en ervaren ze dat fouten maken nodig is om te komen tot leren.

Wanneer, waar

Elke donderdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur.
Het adres is: Willem de Zwijgerlaan 1A, 2741 DA Waddinxveen.

Meer informatie

Lees hier meer over de Plusgroep kleuters Samen Sterk! en hoe hiervoor de aanmeldprocedure loopt.