Plusgroep informatie

Doelen van de plusgroep

Sterk! biedt een plek waar de kinderen uitdaging vinden, in contact komen met ontwikkelingsgelijken, leren leren (studeertechnieken), leren denken (metacognitieve vaardigheden) en leren leven (sociale vaardigheden).

 

Dagindeling en activiteiten

De plusgroep duurt van 9.00 tot 12.00 uur en is als volgt ingedeeld met verschillende activiteiten:

8.45 uur: inloop met denkspellen of even bijkletsen
9.00 uur: start in de kring
9.30 uur: werken aan een opdracht
10.15 uur: korte pauze
10.30 uur: werken aan een opdracht
11.30 uur: opruimen en afsluiten van de ochtend
12.00 uur: einde plusgroep

Start in de kring

De ochtend begint met een moment waarop kinderen iets kunnen vertellen en het doel van de dag aangegevenĀ wordt. Verder bespreken we een bepaald onderwerp. Dit kan variĆ«ren van filosoferen, leuk artikel, een weetje, een raadsel, een spel, een opdracht, een proefje en is bedoeld om de nieuwsgierigheid te prikkelen.

Werken aan een opdracht

Kinderen werken door middel van een opdracht (soms zelfgekozen, soms verplicht) aan hun eigen doelen. Ze leren een moeilijk taak krijgen, ervaren om iets moeilijks aan te gaan, een plan maken voor een langere tijd, doelen stellen, gericht aan de slag gaan, reflecteren, door te zetten, in the flow komen en de opdracht afmaken.

Werkvormen die gebruikt worden zijn heel divers, zoals:

  • gesprekken / filosoferen
  • een leerplan maken
  • denkopdrachten / creatief denken
  • spelsituaties / drama / rollenspel
  • creatieve opdrachten
  • leer- en denkspellen
  • werkstukken / presentaties

 

Opruimen en afsluiten

Tijdens dit moment kijken we terug op de activiteit van de ochtend. Wat is er geleerd? Wat was lastig? Hoe kunnen we het volgende keer eventueel anders aanpakken?

 

Meer informatie

  • Voor informatie over de aanmelding, klik hier.
  • (Voor aanmelding door scholen, klik hier.)