Aanmelding Plusgroep kleuters

Voorwaarden voor aanmelding

Om met de plusgroep mee te kunnen doen zijn drie voorwaarden van belang:

 1. Vanaf groep 1 Een kind kan deelnemen aan de Plusgroep kleuters vanaf groep 1 tot de herfstvakantie van groep 3 .
 2. Zorgvraag Plusgroep ‘Samen Sterk!’ is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd waarvoor geldt dat:
  – Het kind extra hulp nodig heeft bij het omgaan met (hoog)begaafdheid;
  – Er tevens behoefte is aan extra uitdaging;
  – Er behoefte is aan contact met ontwikkelingsgelijken.
 3. Toestemming van school De school van je kind dient toestemming te verlenen voor het deelnemen aan de plusgroep onder schooltijd.

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure verloopt in vijf stappen:

 1. Aanmelding bij de plusgroep Jullie melden je kind aan voor de plusgroep door contact op te nemen met Sterk! via de mail of per telefoon. Na een telefonische kennismaking kan een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt.
 2. Intakegesprek Het intakegesprek wordt gehouden met de ouders, dit kan ook telefonisch. Daar onderzoeken we middels het gesprek of het kind geschikt is om aan de plusgroep deel te nemen. Het is niet noodzakelijk dat de hoogbegaafdheid is aangetoond via diagnostisch onderzoek, maar het kan wel de hulpvraag verduidelijken.
 3. Proefles Na een positieve beslissing mag het kind een gratis proefles volgen. Indien er meer kandidaten zijn dan beschikbare plekken, dan wordt er met een wachtlijst gewerkt. Deze wachtlijst gaat op volgorde van aanmelding. Tijdens de proefles kan het kind ervaren hoe een ochtend in de plusklas verloopt. De leerkrachten bekijken of de plusgroep een geschikte plek is voor het kind.
 4. Toestemming van school verkrijgen De ouders vragen toestemming aan de school van het kind om aan de plusgroep deel te nemen onder schooltijd. Ouders ontvangen na de beslissing tot voorlopige plaatsing een formulier, waarmee de toestemming van de school schriftelijk wordt vastgelegd.
 5. Definitieve plaatsing Zodra de toestemming van school is verkregen, is de plaatsing van jullie kind voor de plusgroep definitief. Contact tussen school en plusgroep kan altijd en vrijblijvend telefonisch of per mail. Scholen zijn welkom om een kijkje te komen nemen in de plusgroep om zo zelf ook te kunnen zien wat er gedaan wordt en hoe de kinderen hierop reageren.

Wanneer is de plusgroep?

Na elke schoolvakantie starten we met een ander project in de plusgroep, tot aan de volgende schoolvakantie. Ideaal zou zijn als een kind bij het begin van een project instroomt, maar ook tijdens een lopend project zorgen wij ervoor dat een kind kan aanhaken en meedoen. Inschrijving is in principe voor de duur van een project, meestal zijn er vijf tot zeven lessen tussen de vakanties.
Aan het einde van elk project wordt gezamenlijk besloten of het kind nog een periode deelneemt aan de plusgroep.

Afmelden is altijd mogelijk, maar het is voor jullie kind wel prettig om het lopende project te kunnen afronden. Bij te weinig aanmeldingen voor een bepaalde periode houden we ons het recht voor om de plusgroep uit te stellen.

Kosten

Deelname aan de plusgroep kost 40 euro per kind per les.

Meer informatie

 • Voor meer informatie over de activiteiten en de lessen in de plusgroep, klik hier.
 • (Voor meer informatie over aanmelding door scholen, klik hier.)