Plusgroep kleuters Samen Sterk!

Voor wie

Deze plusgroep is bedoeld voor (hoog)begaafde kleuters die andere lessen nodig hebben of willen.
Goed onderwijs aan kleuters is de basis van een brede ontwikkeling. Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is het lesaanbod van groep 1 vaak al bekend. Naar school gaan kan dan behoorlijk tegen vallen, juist omdat deze kinderen heel graag willen leren.

Denkproces

Denken kan voor slimme kinderen zo ‘flitsend’ snel gaan, dat ze niet ontdekken hoe het denkproces zich voltrekt. Belangrijk is om stil te staan bij de totstandkoming van een antwoord en niet alleen bij de constatering of een antwoord goed is of niet. Hierdoor leert het kind zijn denkproces te begrijpen. Voor leren over denken is tijd nodig, de oplossing moet niet te snel gevonden worden, er moet een soort wrijving ontstaan.
Hiervoor is het belangrijk om te werken met opdrachten, die net een beetje moeilijk zijn.
Er is eerst uitdagend aanbod nodig en dan pas zal het kind zijn talenten tonen.
Binnen een reguliere basisschool is het niet altijd mogelijk om onderwijs te organiseren dat tegelijkertijd uitdaging, leren leren en contact met ontwikkelingsgelijken biedt.

Leren over denken en leren door doen zijn belangrijke uitgangspunten bij het aanbod in de plusgroep. We maken daarbij gebruik van denkopdrachten en onderzoek- en ontwerpopdrachten waarbij de kinderen hun oplossend denkvermogen maximaal kunnen inzetten.

Ontwikkelingsgelijken

Het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken draagt bij aan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld. Wij ontwikkelen ons zelfbeeld in relatie tot anderen. Hoogbegaafde kinderen hebben kans een scheef zelfbeeld te ontwikkelen, doordat zij weinig ontwikkelingsgelijken in hun schoolomgeving tegen komen.

In de plusgroep kleuters “Samen Sterk!” gaan we aan de slag met een uitdagend aanbod.
De kinderen worden geprikkeld om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Hierbij is het proces belangrijker dan het eindresultaat. Door samenwerking met kinderen die hun denkniveau kunnen volgen, komen ze er achter dat meerdere oplossingen mogelijk zijn en hoe je daarmee om kunt gaan.
Hierdoor leren ze doorzetten en ervaren ze dat fouten maken nodig is om te komen tot leren.

Samenwerking met Sherpa

De Plusgroep kleuters wordt aangeboden in nauwe samenwerking met Praktijk Sherpa in Waddinxveen. Meer informatie over Praktijk Sherpa vindt u hier.

Wanneer

Elke donderdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur.

Waar

Willem de Zwijgerlaan 1A
2741 DA Waddinxveen

Aanmelden

info@sterkbegeleiden