Passend onderwijs moet beter, volgens Tweede Kamer

Passend onderwijs werkt niet zoals het eigenlijk bedoeld was, geeft de Tweede Kamer aan. Er zijn nog steeds veel thuiszitters, ouders voelen zich buitenspel staan en het beschikbare geld komt niet op de juiste plaats terecht.

Voor scholen is het moeilijk om voor elke leerling de gewenste en goede begeleiding te bieden. Dit heeft niet alleen te maken met de hoge werkdruk bij leerkrachten, maar ook met tijdrovende procedures om die begeleiding te krijgen voor een leerling. In de omgeving van de school is vaak genoeg goede begeleiding te vinden, maar deze kan niet ingezet worden vanwege de extra kosten, die dit met zich mee brengt.

Een van deze initiatieven is onze plusgroep Samen Sterk! Wij bieden hoogbegaafde kinderen een ochtend in de week passend onderwijs. Het is niet alleen van grote waarde voor de leerling, maar geeft ook de school verlichting van de werkdruk.
Natuurlijk kunnen wij nog veel meer op het gebied van begeleiden en coachen van zowel leerlingen als leerkrachten.

Ken jij een kind of heb jij een kind, dat door deze problemtiek in de knel zit?
Neem dan contact met ons op, dan kunnen we bespreken hoe we je hiermee kunnen helpen.